Địa chỉ: Tổ 4, KP Mỹ Tân, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
8:00 - 17:00 Việt Nam English
SẮP CỔ PHẦN HÓA 5 TỔNG CÔNG TY NGÀNH XÂY DỰNG
(ĐTCK) Theo Bộ Xây dựng, 9 tháng năm 2014, Bộ đã thành lập Ban chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa của 9/9 tổng công ty; hoàn thành phê duyệt giá trị DN và đang thẩm định phương án cổ phần hóa của 1 tổng công ty và 2 công ty con.

Bộ cũng đang thúc đẩy xác định giá trị DN tại 5 tổng công ty: Vật liệu Xây dựng (FiCO), Xây dựng số 1 (CC1), Cơ khí xây dựng (COMA), Sông Đà và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), đồng thời đang xử lý tài chính trước khi xác định giá trị DN tại 4 tổng công ty: Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Cũng theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2011 - 2015, các DN của Bộ phải thực hiện cổ phần hóa đều có quy mô lớn, với giá trị DN từ 1.000 - 20.000 tỷ đồng, trong đó có 14 công ty mẹ - tổng công ty. Dự kiến đến cuối năm 2015, về cơ bản, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa và không còn DNNN.

Hotline: 0908211274
icon zalo

Cơ khí Nam Thịnh

Cơ khí bà rịa

Cơ Khí Vũng tàu